Tidligere verk

Alle skulpturer lages for hånd og blir unike

Skulpturer på vegg

 

Stående skulpturer

 

I verkstedet